Årsmøte i Karlsøy og Helgøy historielag

14.05.02 Historielaget har årsmøte den 22. mai kl 18.00 i Ungdomshuset Ulaheim på Gamnes.

Styret ønsker innspill og forslag til lagets framtidige drift slik at Årbok for Karlsøy og Helgøy fortsatt kan komme ut.

Medlemskapet koster 50 kroner og kan tegnes på møtet. karlsoy.com appellerer til alle som har interesse og anledning til å støtte arbeidet til historielaget. Årbøkene er et bidrag til vår identitet og vår historie som har vært uvurderlig gjennom mer enn 20 år nå, og det er forferdelig viktig at dette arbeidet fortsetter.