Stopp i tilskott fra næringsfondet

16.05.02 Formannskapet behandlet i dag Vedtektene for næringsfondet. I den forbindelse vedtok man at siden staten har inndratt bevilgningene til næringsfondet må man være meget restriktiv med å dele ut tilskott. For framtida vil man måtte regne med at eventuell støtte fra næringsfondet kun vil gis i form av lån.

De fire søknadene til næringsfondet som forelå til dagens møte ble utsatt til etter kommunestyremøtet i juni, fordi de nye vedtektene må behandles der først.