2 millioner til planlegging av fastlandsforbindelsene

28.05.02
Formannskapet bevilget i siste møte 1,5 million kroner til planlegging av Langsundforbindelsen. Forutsetninga er at vegsjefen bruker 3 millioner slik han har foreslått.
Samtidig ble det bevilget 0,5 millioner kroner for å starte planlegginga av Reinøy-Karlsøy-Vannøyforbindelsen:
Planleggingen finansieres ved at kommunen selger aksjene i Tromsbuss.