Terje Hansen fra Norconsult viser skissa av det nye adm.bygget. Administrasjonsbygg til 23 millioner.

24.03.02 Kommunestyret vedtok i møtet på torsdag å planlegge ombygging av Sykehjemmet til Administrasjonsbygg når det nye Sykehjemmet står ferdig.

Bildet: Terje Hansen fra Norconsult viser skissa av det nye adm.bygget.