Karlsøy på tredjeplass.

25.03.02 Nordlys slår stort opp at Kåfjord kommune er på jumboplass i Norge når det gjelder bedriftsetableringer. Dyrøy er best i Troms med 16,5 etableringer pr. 1000 innbygger, mens Karlsøy ligger på en god 3.plass av de 25 Tromskommunene med 12,8 bedriftsetableringer pr. 1000 innbyggere.