Kirkejubileer i år!

28.03.02 Kjellaug Isaksen: Sengskroken kirke fyller 40 år den 2.september og Ringvassøy kirke 25 år den 12.juni i år.

Dette skal selvfølgelig feires så arrangementskomiteer er i full sving.

Først skjer det i Ringvassøy kirke 1. mai kl 1630-2000.

Rammen rundt feiringen er den tradisjonelle "Vårfest" som for ca 30 år siden ble startet for å samle inn penger til dette bygget. Lokale sang, musikk og teaterkrefter vil stå for det meste av programmet. Blant innslaget vil kirkespillet "Pilegrimen" bli vist igjen av u/l "Ulabrand". Det ble første gang fremført i 1995 under samme arrangement.

Mange invitasjoner går nå ut til personer som sto i fronten for 25 år siden og til de som i dag innehar hovedansvar regionalt og lokalt for kirke og kommune.

Så, skriv på kalenderen at dere skal til Ringvassøy kirke denne dag.....!

Feiring i Sengskroken er foreløpig planlagt til det 8. september kl 1700. Detaljer derfra foreligger ikke enda, så det skal vi komme tilbake til. Merk deg allikevel dagen.