Likevel ikke Montessoriskole

Karlsøy skole30.03.02 Kommunestyret bevilget i siste møte penger til å opprettholde Karlsøy skole. Karlsøy Montessoriforening sendte derfor idag brev til departementet der de bl.a. skriver at det "ikke er grunnlag for å starte en privat skole i bygda ved siden av den kommunale". Foreninga skriver videre: "Vi ber altså departementet legge søknaden vår til side så lenge, og vil eventuelt ”fornye” den etter neste budsjettbehandling i kommunestyret i desember."