Aksjon for velferdsstatenKarlsøy kommune med i Aksjon for velferdsstaten?

03.11.02 Formannskapet skal i møtet i morgen behandle et forslag om at kommunen melder seg inn i "Folkeaksjonen for omfordeling, velferd og demokrati".
Rådmannen skriver i saksframlegget bl.a.  at "forslaget til statsbudsjett som er lagt fram for 2003, er dramatisk forkommune-Norge. Nedskjæringene må føre til at velferdstjenestene til befolkningen rammes. Gjennom mange år har det ulmet blant lokalpolitikere over hele landet. Det snakkes om kommuneopprør og det har vært tendenser til distriktsopprør flere steder. I vår resulterte det i at ulike grupper gikk sammen og etablerte folkeaksjonen for omfordeling, velferd og demokrati".

karlsoy.coms avstemming tidligere i uka der vi spurte om man ville anbefale kommunestyret å kutte tjenestene til folk til neste år, eller levere et underskuddsbudsjett, ga dette resultatet: