Steinar Bastesen på Hansnes

04.11.02 Kystpartiets folkemøte på Kroa trakk over 30 tilhørere. Men så var da også stortingsrepresentant Steinar Bastesen trekkplasteret. På bildet ser vi Bastesen i midten med leder i Karlsøy Kystparti, Egil Fjellstad til venstre og Thor Tøllefsen til høyre.
Både Bastesen og Tøllefsen gikk til frontalangrep på denne regjeringa og tidligere regjeringer som angriper distriktene og de små kommunene langs kysten. Tøllefsen viste til at kommunalminister Solberg har som mål å legge ned de små kommunene.