Bidrag til Årboka

11.11.02 De fleste har vel nå fått med seg at årets Årbok for Karlsøy og Helgøy nå selges omkring i kommunen og i Tromsø. Karlsoy.com vil gjerne viderebringe denne oppfordringa fra Willy Isaksen:
Hvis Årboka skal overleve og fortsatt ha sin berettigelse så er det er viktig at folk i Karlsøy interesserer seg for og kjøper den. Det er også viktig at folk sender innlegg og artikler til Årboka slik at den kan gi et bredest mulig bilde av kommunen og folket. Det er ikke nødvendig at vi spesielt bare får inn historisk stoff, men vil også gjerne ha stoff og småartikler, bilder o.lign. fra nyere tid og gjerne dagens tidsepoke.

Adressen for innsendelse av stoff til neste årbok er:
Årboka for Karlsøy og Helgøy, Postboks 20, 9130 Hansnes