FRP: 3,4 milliarder mindre til kommunene

17.11.02  Fremskrittspartiet har nå lagt fram sitt alternative statsbudsjett. Forslaget innebærer mindre skatter og avgifter, billigere bensin, alkohol og tobakk (25 kroner mindre for tobakkspakken).
Til gjengjeld: halvert landbruksstøtte, 4,8 milliarder mindre i u-hjelp, og 3,4 milliarder mindre til kommunene! Billigere sprit og tobakk og mindre til skole og eldreomsorg, med andre ord!