Periodisk stengning av vannet på Karlsøy mandag 2/12

29.11.02  Vannet vil være stengt i perioder fra kl. 9.00 til kl. 15.30 mandag på grunn av vedlikehold, lekkasje-søking og reparasjoner på pumpehus og vannledninger.
Frem til da vil vannverket bli kjørt manuelt, det vil si at vanntrykket vil variere med forbruket. Trykket vil dessuten ligge noe under det vanlige.