Landbruket i Karlsøy

16.10.02 I kommunestyret i dag orienterte fylkesjordbrukssjef Morten Furunes, landbruksdirektør Berit Nergård Nyre og fylkesskogsjef Terje Dahl om jordbruket i Troms og i Karlsøy spesielt. Nedgangen i antall bruk og dyr er litt større i Karlsøy enn i resten av fylket, men Karlsøy har fremdeles 10% av geitene i Troms.
Det finnes mange mulige utviklingsområder innenfor landbruket - også her hos oss, og det ble sagt fra kommunestyret at arbeidet med en landbruksplan bør komme i gang raskt.