SVs alternative statsbudsjett: 4,5 mill mer til Karlsøy

30.10.02  SV la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Det er tre klare prioriteringer  budsjettet: Barn og unge, ei rettferdig fordeling og omstilling til et grønt kunnskapssamfunn. Kommunene får vesentlig mer enn i regjeringas budsjettframlegg. Karlsøy kommune ville komme ut med 4,5 millioner kroner mer enn det regjeringa foreslår. Dette ville ha reddet situasjonen og gitt kommunen mulighet til å drive videre på dagens nivå og ikke rasere tilbudet til befolkninga. SV viser med sitt alternative statsbudsjett at det er fullt mulig å opprettholde dagens kommunale tjenester dersom det er vilje til det.