Makspris i barnehagene ingen fordel for Karlsøy

1.09.02 Det er ikke mye å hente for Karlsøy-folk i forbindelse med Stortingets vedtak om innføring av makspris i barnehagene. Aftenposten skriver at i dag koster en full plass i barnehagen 2665 kroner, og fra neste år har Stortinget bestemt at alle over hele landet skal betale maksimalt 2500. Det betyr at det blir blir en reduksjon på 165 kroner i måneden pr barn.