Katastrofetall i kommuneregnskapet

12.09.02 Det ligger an til et underskudd på 3,4 millioner på årets budsjett, ifølge et skriv fra rådmannen. Økte pensjonskostnader, økt lønn, høyere rente og at man ikke har klart å redusere antall ansatte så mye som budsjettet forutsatte, gir til sammen et så stort underskudd.
Formannskapet har møte i morgen og diskuterer bl.a. denne situasjonen.