Kommunen kjøper tomt i Skåningsbukt

23.09.02 Karlsøy kommune skal i løpet av de neste 2-3 årene sette opp et bygg i Skåningsbukt som skal romme helsestasjon, legekontor osv - et såkalt flerbrukshus for Vannøya. Det er nå inngått avtale om å kjøpe 6,7 mål på vestsida av veien opp fra fergeleiet for 100.000 kroner. Kommunen vil videre forsøke å få kjøpt 1 mål til for å sikre tilstrekkelige parkeringsarealer.