Kommunens budsjettbehandling

26.09.02 Det er vel ikke uventa at kommuneøkonomien er hardt pressa - men de tallene vi har fått er nok et godt hakk verre enn selv de største pessimistene hadde frykta. Det kommer først og fremst av at utgiftene til lønninger og pensjon er høyere enn forventa.
Når arbeidet med budsjettet for neste år nå starter for alvor blir det tøft. Rådmannen skriver i framlegget til neste formannskapsmøte tirsdag den 1. oktober: "Rådmannen foreslår at man setter som mål at mest mulig av den tjenesteytende virksomhet (barnehager, skoler, kultur, helse- og sosialtjenester m.v.) skal skjermes når man gjennomgår kommunens drift." Han har nok politikernes fulle støtte til dette forslaget!
Men om man lykkes avgjøres i stor grad av hvilke tall regjeringa legger fram i sitt forslag til statsbudsjett 3. oktober. Vi har ei regjering (og et folk ...) som klart prioriteter privat forbruk gjennom skattelettelser framfor offentlige fellestjenester som skole og omsorg, så fasiten er vel nesten allerede gitt ... også for Karlsøy kommune ...