Flerbrukshus i kommunen

23.04.03 Bjørn H Evensen på Hansnes har kommet med dette innspillet. karlsoy.com tar gjerne imot meninger om dette og andre emner.
"Jeg er veldig opptatt av at det flytter nye folk til vår kommune og at de som gjør det og de som ikke har så mye å gjøre av de som bor her, har tilbud nok og forutsetninger/tilrettelagte forhold for å yte en innsats. Kommunen burde gått i bresjen med å bygge et flerbruksbygg som ressurspersoner kunne boltre seg i. Det være seg næring/fritid/tjenester/frivillige organisasjoner. Dette/disse lokalene kunne kommunen leid ut til kostpris/finansiert via midler fra staten. Skal det være noe liv laga for folk som bor i kommunen og for de (kanskje flere enn man aner) som kunne tenke seg å flytte ut hit til oss, MÅ det være lettere å få til noe her enn det er nå. I første omgang kunne det legges til rette med et flerbruksbygg som både samler folk og som vil skape nytenking. Jeg håper at alle ser at infrastrukturen i kommunen ikke er tilstrekkelig til at det er attraktivt nok å bo her både for de som tenker å flytte fra og de som tenker å etablere seg i vår kommune. Kommunen er veldig stor og rik, men trenger nok noe ansiktsløfting for at det skal være interessant å bo her. Jeg går ut fra at alle må være enig i dette. Kommunen må gå aktivt ut å hente interessenter til leie av lokaler i nevnte bygg. Jeg ber om at dette tas alvorlig og at alle som har noe å si om dette får tilgang til innlegget.

Hilsen
Bjørn H Evensen
Hansnes.