Støtte til Tvibits regionprosjekt.

30.04.03 Prosjektleder Karl K. Hansen og leder for Tvibit Magne Amundsen (bildet) hadde ikke problemer med å engasjere og få med seg formannskapets medlemmer da de i dag møtte dem og presenterte Tvibits regionprosjekt for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Det er stor aktivitet i Ungdomshuset Tvibit i Tromsø sentrum og ungdom fra Karlsøy er også deltakere. Med alle de tiltak regionprosjektet skal sette i gang, blir det enda flere. Prosjektet tar sikte på å knytte kontakter med og hjelpe ungdommene i kommunen og tilby dem et treffsted og et aktivt og rusfritt miljø når de etter hvert flytter til Tromsø på videregående skole. Budsjettet er på over 1 million kroner og formannskapet bevilget i dag 60.000 som Karlsøy kommunes andel av dette.