Er Thor Tøllefsen en imperialist?

12.02.03 I dagens "Tromsø" kaller Øyvind Hilmarsen, høyremann fra Tromsø, Tøllefsen en "imperialist" (vet du ikke helt hva det betyr kan du klikke her :-) fordi han kom med forslaget om at formannskapet i Karlsøy vil støtte befolkninga på Tromsøs del av Reinøya i deres krav om å bli overført til Karlsøy.
Akkurat i disse dagene kan det vel sies å være bortimot toppen av smakløshet å bruke denne betegnelsen på en kommunestyrerepresentant fra Valen som formulerer et vedtak som tar hensyn til folks ønsker slik de gang på gang fremmer dem i skriv og underskriftslister. Tøllefsen = Bush blir kanskje neste utspill fra Tromsø-journalisten Peter Reinholdtsen?