Angående nedleggelse av 8 kl. ved Stakkvik skole.

18.02.03
Elisabeth Johansen og Johnny Eliassen på Nordeidet har sendt følgende brev til kommunestyret:


"Da vi for ca 3 år siden gikk gjennom den samme prosessen om nedleggelse av 8 kl. ved Stakkvik Skole, fikk vi beskjed om at det var siste gang vi måtte ta stilling til denne saken.
Hva er det som skjer i Karlsøy kommune?

Flytting over til Hansnes skole innebærer lengre skolevei.
For våre barn betyr det at de reiser hjemmefra kl 07:25, og er hjemme igjen kl 15:30. Dette utgjør 8 timers dag for barna, og er faktisk en halv time mer enn enn en normal arbeidsdag for voksne. Når de kommer hjem skal de gjøre lekser .Den lange skoleveien går ut over både motivasjon og konsentrasjonsferdigheter.

Stakkvik skole er en flott skole for våre barn, og som vi ser det, står de ikke noe tilbake faglig sett i forhold til Hansnes skole.
Det vi foreldre opplever er at det går bra den første tiden på Hansnes, men så dabber det av, fordi Hansnes skole ikke har kapasitet til å følge opp elevene slik som Stakkvik skole har.
Vi mener barna trenger de 8 årene i Stakkvik. Det ene året (8kl) det er snakk om betyr utrolig mye i utvikling for et barn på 13 år.
De skal tilpasse seg nye elever, lærere, miljø og ikke minst lengre reise ,og mindre fritid.

Vi lurer på hvordan det skal bli å leve å bo i Karlsøy kommune for fremtiden.
Vi vil samtidig be Karlsøy kommune tenke over hvilken signaler de gir til våre arvtakere, når de prøver å ta fra øya vår bit for bit av arbeidsplasser, og skjærer ned på skole/ fritidstilbud.
Vi trenger de få arbeidsplassene som er på Reinøya med hensyn til fremtidig bosetning, og skolen spiller en viktig rolle i denne sammenheng på flere måter.
Det finnes ikke gode nok argumenter slik vi ser det for å ta fra oss ett klassetrinn, og rasere arbeidsplasser her på øya.
Tar dere fra oss 8 kl i Stakkvik, medfører det at klassene som i dag er tredelt, blir todelt, og det gir et dårligere tilbud til barna våre.
Barna er vår største ressurs og fremtid, deres fremtidige utvikling og trivsel kan ikke måles i penger!
Vi håper at dere ansvarlige politikere ser viktigheten av å bevare skolen i Stakkvik som den er i dag,
La 8. klasse få fortsette på Stakkvik skole, og ikke la dem måtte lide for en dårlig kommuneøkonomi!"