Bål mot WTO.

24.02.03  Også her på karlsoy.com tenner vi et bål mot WTO. Det er fremdeles litt landbruk igjen i Karlsøy, men om forslagene fra WTO blir vedtatt, vil det være borte på meget kort tid.
I føle Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning må undertegnede, som har 50 melkegeiter, for framtida belage seg på å måtte
betale for å få lov til å arbeide nesten 1,5 årsverk med geitmelkproduksjon. De eneste bøndene i Norge som kommer ut med overskudd er de som har over 160 vinterfora sauer. De vil tjene 1000 kroner i året, altså omtrent 6 kr pr sau. Har du så få sauer som 100, må du derimot betale 20.000 kroner i året for å få lov til å arbeide med dem. Det sier seg sjøl at all matproduksjon i Norge vil opphøre dersom dette blir resultatet og det norske folk vil bli helt avhengig av import av all mat fra Europa og USA.