Kommunestyret: krig er terror.

24.02.03 Kommunestyret avholdt i går det første møte i vinterhagen i det nye sykehjemmet. Budsjettet var en av hovedsakene, men kommunestyret vedtok også å sende denne uttalelsen til statsministeren: "Karlsøy kommunestyre vil oppfordre regjeringa til å vise ei klarere og meir uavhengig holdning til konflikten med Irak. Kommunen ber om støtte til Kirkas klare standpunkt mot krig og for dialog mellom partene. Krig er ikke et egnet middel om en vil fjerne terrorisme, krig er terror og avler terrorisme. Vi ber om støtte til det irakiske folkets arbeid med å fjerne Saddam Hussein.
Et angrep på Irak uten godkjenning fra FN må ikke skje."