Stakkvik mister 8.klassen

11.01.03  I formannskapets budsjettforslag for 2003 foreslås det at Stakkvik skole blir en rein barneskole. Stakkvik skole har alltid hatt 8.klasse, men denne skal nå legges ned og elevene fraktes til Hansnes. Skolen på Reinøya blir på den måten 2-delt og kommunen sparer på årsbasis noe over 300.000 kroner, ifølge regnestykket fra administrasjonen.
Dette regnestykket kan imidlertid raskt endres dersom det kommer et par nye elever til skolen, siden den da fortsatt blir 3-delt uansett.
Les mer om budsjettforslaget på kommunens side