Karlsøy best på kvinnelige leger.


24.01.03 
Nordlys skriver i dag om problemet med å få kvinnelige leger til distriktskommunene. Karlsøy er faktisk den eneste kommunen i Troms der det er flere kvinnelige enn mannlige leger. 10 kommuner i fylket vårt har bare mannlige leger.