Fredning av likhuset på Karlsøy.
18.06.03 Tirsdag 17/6 kom de fra fylkeskonservatoren for å måle opp det gamle likhuset på kirkegården. Formålet med dette er at huset skal fredes. Dette er imidlertid en lang prosess. Olav Austlid forteller at det antakelig vil bli tatt Dendro kronologiske prøver av tømmeret i huset for å aldersbestemme det nøyaktig. Dette er en ganske ny metode som går ut på en kjerneprøve av tømmeret. Dette sammenlignes så med årringene på tømmer man kjenner dateringen på, faktisk kan Austlid fortelle at dette er en mer nøyaktig metode enn C14 datering.

Når likhuset var bygd, vites som sagt ikke. Vi vet imidlertid at det sto på den gamle kirkegården i været og er senere flyttet til, først gammelkirkegården, og senere til den ”nye” kirkegården, der det først var satt opp i øst-enden. Da kirkegården senere ble utvidet, ble huset flyttet til den nye inngangen på sør-siden.

JPG.