Festival  8. - 10. august

11.05.03 Programmet for årets Karlsøyfestival begynner så smått å ta form. Nye musikalske trekkplaster er Steinar Albrigtsen, Gatas Parlament og Misvær Skaforening.
Attac har hovedansvaret for seminar- og foredragsprogrammet og er kommet godt i gang med det også, uten at de vil røpe noen navn ennå.

Følg med på Karlsøyfestivalens sider