ER DET INGEN SERIØSE I NORGES LAND SOM KAN STOPPE KJEFTEN PÅ OLA ØDEGÅRD?
27.05.03 Vi lurer på hvem som mobber hvem i den "såkalte Hansnes saken"?
Vi trodde at landsforeningen" Rettferd for tapere" var ei forening som kunne være med å bidra
til å hjelpe mobbeofre på en seriøs måte.
Det vi nå opplever er at foreningen er den største mobberen i dette tilfellet.

Ola Ødegår går ut å kaller Hansnes skole for ei "Mobbebule",og sier at hele Karlsøy kommune er et "kaldt og råttent samfunn." Hvilket grunnlag har du for å komme med slike påstander,og
er dette måten "taperforeningen jobber på?
Foreningen rettferd for taperne ,er ikke tjent med å ha en leder som jobber på en slik måte,og vi mener du har utspillt din rolle og bør ta din hatt å gå!

Vi har selv to barn på Hansnes skole, og kjenner oss overhode ikke igjen i beskrivelsen av skolen våre barn går på.
Pr. d.d ville vi aldri ha tort å ta kontakt med denne "Taperforeningen" om vi skulle få behov for dette.
Til det har Ola Ødegård ødelagt for mye av tilliten til foreningen,med måten han har handtert mobbesaken på Hansnes skole på.

Hva tror du Ola Ødegård våre barn skal tro i forhold til det som blir skrevet ,og sagt, i media om skolen deres? og hvordan skal de tolke at en leder i en forening for mobbeofre ,går ut i media og driver skikane av en hel kommune?

Karlsøy kommune består av flere øyer.
Øyene Karlsøy,Rebbenesøy,og Reinøy har elever som må til Hansnes for å gå på ungdomsskole.
Hva slags forventninger tror du elevene har til å begynne der til høsten,med all den negative omtalen de har hørt om skolen i forkant?
Det som nå gjenstår er at elevene ikke lenger tør fortelle hvilken skole de tilhører.
Det er ikke bare rektor og skolesjefen denne saken berører,men en hel skolemed elever ,foreldre og lærere.
Har Ola ødegård noengang tenkt den tanken?
Nå må det bli slutt på denne mobbingen av Hansnes skole,rektor og Skolesjefen vår!
De trenger arbeidsro, slik at elevene får den undervisning og omsorg som de fortjener,og at lærerne får gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

At du får deg til å skikanere en hel kommune for hele Norges land, er meget betenkelig.
Du burde være annmeldt av din egen forening!
Desverre hender det at elever blir mobbet på skoler rundt om i Norges land,og det er grusomt for de det gjelder,men ingen er tjent med at problemer skal løses med sjikaneog usannheter.Det skaper bare enda mere problemer.

Tilslutt vil vi bare si til Hansnes skole, og skolesjefen: Vi tror dere har full tillit hos de fleste foreldre,og ønsker dere lykke til videre, og håper Ola Ødegård besinner seg ,slik at det igjen kan bli fred og arbeidsro på skolen igjen, ikke minst for elevene!

Med hilsen fra
Elisabeth Johansen og Johnny Eliassen
(Foreldre til barn på Hansnes skole)