Norsk Luftambulanse sin ambulansebil på Hansnes

01.03.03 For 14 dagers tid siden hadde bil og båtambulansetjenesten i Karlsøy besøk av Norsk Luftambulanse sin ambulansebil som er en fullt utstyrt spesiell  ambulanse, den eneste i sitt slag i Europa. I bilen er det en dokke som er datastyrt til å simulere mange forskjellige sykdommer som blant annet brystsmerter, hjertestans m.m.
Det ble holdt kurs av undervisningsleder ved UNN Stig Hansen. Først teori og etterpå praksis i bilen.

(Tekst Edny Lundberg. Foto: Steve Lundberg)

Ved tidlig varsling av brystsmerter har pas. større sjanse for overlevelse – mindre skade på hjertet. I ambulansene har Prehospital trombolyse dvs. vi tar Ekg. Sender til UNN, der sitter det en kardiolog (hjertespesialist) og vurdere Ekg. Og gir tilbakemelding om vi skal starte behandling av pas. med det samme.
Denne behandlingen har vi hatt i litt over 2 år, med godt resultat for flere pasienter.