Forvirring om Dåfjord Laks

04.03.03 "Det hersker full forvirring om hva som skjer med Dåfjord Laks, Nord-Norges største oppdretts-selskap", melder NRKTroms i dag.
"Eier Roy Arne Pettersen sier til NRK at bankene skal overta alle aksjene i det gjeldstynga selskapet.
Bankene derimot avviser at de har inngått en slik avtale. Vi har ikke funnet noen løsning for Dåfjord laks, sier banksjef Bjørn Willumsen i Nordlandsbanken." Les resten på NRKs sider.