Ringvassøy kirkes barnekor

05.03.03  60 unger fra hele kommunen som møtes en gang i uken i Ringvassøy kirke til sang, dans og drama.
Dirigenten er Terese Karlsen og koret er delt i to grupper som øver til forskjellige tider:
1. - 3. klasse øver hver onsdag fra kl 1630 - 1730
4. - 8. klasse øver hver torsdag fra kl 1645 - 1815