Krematorium på Ringvassøya?

13.03.03  Avisa Tromsø melder i dag at det arbeides med planer om å bygge et krematorium for Tromsøområdet på Ringvassøya, rett innenfor grensa til Karlsøy kommune. Les mer.