Hva skjer i Kystpartiet?

24.03.03 Årsmøtet i Nordland Kystparti omtales i Avisa Nordland under overskrifta: "Tragedie i tre akter". Avisa har et detaljert referat av årsmøtets gang time for time, og starter med å skrive at: "Årsmøtet i Nordland Kystparti ble dels komedie, men mest tragedie. Et dypt splittet parti klarte aldri å lege sårene."
Referatet forteller med all tydelighet om et parti i krise. Partiets frontfigur og flaggbærer, Steinar Bastesen bor som kjent i Nordland og partiet ble stiftet der. Krise og kaos i fylkeslaget i Nordland kan derfor lett få store konsekvenser for partiets troverdighet også i resten av landet.