Mye til administrasjon
30.12.03  Det kan av og til være opplysende å se på kommunetallene fra Statistisk Sentralbyrå for å få et inntrykk av hvordan vi i Karlsøy bruker kommunepengene våre i forhold til andre.
Den siste statistikken viser at vi
bruker 3,5 % mer til administrasjon enn en gjennomsnittskommune. Når det gjelder skolen, ligger vi på landsgjennomsnittet, men bruker 1 % mindre enn gjennomsnittet i Troms fylke. Her er resten av tallene:


  Kommunen Fylket Landet

Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent      
Administrasjon 12,9 10,0 9,4
Barnehage 7,0 7,2 7,2
Grunnskole 23,5 24,5 23,4
Pleie og omsorg 26,8 26,0 26,3
Kommunehelse 5,3 4,6 4,1

Se på SSB`s hjemmeside