Statsbudsjettet lagt fram

08.10.03 Kommunene i Troms får i gjennomsnitt en økning på 3,4%i de frie inntektene. Karlsøy kommune ligger i underkant med ei økning på 2,2% i forhold til årets budsjett. Til sammenligning får Harstad 4,7% mer, mens Gratangen får 3,3% mindre enn i fjor. Pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren anslås å bli på 3,25%. Det betyr i tilfelle at budsjettet vil gi en reell nedgang på omtrent 1% for Karlsøy kommune fra 2003 til 2004.
Statsbudsjettet.