Karlsøy inn i fremtiden, eller?
11.10.03

Rolf-Otto Klemetsen, Stakkvik, har sendt oss dette innlegget:

Viser til artikkel i Nordlys den 26 sep. d.å., som viser hvordan toppvervene i Karlsøy Kommune er fordelt av koalisjonen Kystpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Fordelingen viser hvor utrolig dyktig Thor Tøllefsen er til å manøvrere seg frem til makt posisjon. For noen få år siden gikk han ut av SP og inn i KP. Med seg tok han en del ”trofaste” SP medlemmer og mange velgere. Resultatet ble en rasering av Karlsøy Senterparti. Likevel klarer Tøllefsen å få det partiet han raserte, til å støtte seg i kampen om ordførerklubba.

En annen manøver som er beundringsverdig, er at den samme Tøllefsen klarer å hente bred støtte hos Frp og Mary-Ann Myrvang. Spesielt med tanke på at Thor Tøllefsen misbrukte navnet hennes i en Lovlighetskontroll på vedtak til fylkesmannen. Tøllefsen fikk ikke mange nok underskrifter til å sende Lovlighetskontrollen til fylkesmannen, så han ført like godt opp navnet til en intet anende Mary-Ann Myrvang. Men slikt glemmes fort, bare tilbudene om toppverv blir mange nok.

Men det som kanskje er mest imponerende, er at Thor Tøllefsen klarer å få sine egne partifeller til å godta å bli avspist med smuler, bare høvdingen sjøl kommer på toppen.

Overskriften til artikkelen jeg henviser til er: ” Skal et politisk spill legge bygdene øde?” JA! Blir svaret, om Thor Tøllefsen får lov til å drible seg frem til ordførerstolen. Karlsøy Kommune er en liten distriktskommune med akutt behov for tilflytting av unge mennesker, og nye arbeidsplasser utenfor fiskerinæringen. Når man f.eks ser på de foreslåtte rep. til formannskapet fra ”Tøllefsen koalisjonen”, er gjennomsnittsalderen faretruende nær det som var vanlig i den gamle Sovjet Dumaen.

Det viktigste hovedutvalget i Karlsøy, med tanke på å få småbarnsfamilier og unge nyetablerere til å bosette seg i kommunen, er Hovedutvalget for kultur og opplæring. Der ønsker Thor Tøllefsen å plassere en kulturfiendtlig bestefar som er blottet for fremtidsvyer som leder. Og det til tross for at Kystpartiet har en velutdannet småbarnsmor innvalgt i kommunestyret. Hun ville kunne frontet både Kultur, oppvekst og opplæring på en glimrende og fremtidsrettet måte.

Driftsutvalget: Hvem kjenner driftsutvalget bedre enn Leif Krøyserth. Etter flere perioder både som leder og fast medlem. Samtidig har han jobbet en årrekke i etaten utvalget skal styre. Men det er som kjent få store ledere, som har klatret opp på maktens tinde uten å ha måttet gjort ofre i egne rekker.

Etter det 24 oktober, starter nedtellingen til legging av fast dekke på Reinøya til 60 mill. kr. Noe som Thor Tøllefsen lovet han skulle finansiere med opptak av kommunale lån, før valget! Vi teller også ned til byggestart av Stakkvik bo og servicesenter som vi også ble lovet. ” Men der trur æ ikkje på dæ Thor”. Skjønner ikke hvordan du kunne love noe slikt, du som er innvalgt på et partiprogram som ikke inneholder ett eneste ord om helse eller omsorg.

Til slutt vil jeg spørre dag Thor. I nevnte artikkel sier du at det første du vil gjøre som ny ordfører, er å finne ut hva som foregår innenfor fiskerinæringen i kommunen. ” Kor har du vært hæn, de 4 siste åran, Thor?”. ” Følle du ikkje me?” Man skulle tro at en ordførerkandidat fra Kystpartiet visste og var oppdater, på hva som rører seg i fiskerinæringen i sin egen hjemkommune.

Jeg håper inderlig at ingen blir skuffet eller blir å føle seg lurt, etter det konstituerende kommunestyremøtet den 24. oktober.