Valgoppgjøret i Karlsøy

21.09.03 Forhandlingene mellom partiene om hvordan verv skal fordeles og hvem som blir ordfører er i full gang.
Formannskapet og hovedutvalgene har 7 medlemmer hver og dersom kommunestyrerepresentantene stemmer på sitt eget parti vil det gi 3 medlemmer til Kystpartiet, 2 til AP, 1 til SV og 1 til FrP i hvert utvalg.  SP og Høyre ville bli uten medlemmer i Formannskap og utvalg.
Under samme forutsetning, at alle kun stemmer på eget partis kandidat, ville Kystpartiet få ordfører og leder i samtlige utvalg.
Men avstemmingene foregår aldri slik. Partiene går sammen i ulike konstellasjoner for å få maksimalt ut av sine stemmer. Senterpartiet og Høyre vil nok forsøke å bli representert i formannskap og utvalg ved å gjøre avtaler med andre partier. De andre partiene vil forsøke å få lederne i utvalgene.
Det vi har sett gjennom mange valg, er at spillet for å få ei flertallsgruppe som da får ordfører, varaordfører og lederne i utvalgene, kan være ganske rått og brutalt. Vi som har vært med ei stund har ennå i minne valget for 8 år siden da Arbeiderpartiet faktisk hadde flertall bak seg men da det endte med at 2 av APs representanter faktisk stemte mot sitt eget partis ordførerkandidat og sørget for at Senterpartiet fikk ordfører.
Dette er heldigvis et sjeldent grotesk eksempel, men det viser hvor høyt det kan satses i dette spillet. Alle partiene vil forsøke å få være med i flertallsgruppa, for å bli representert best mulig i formannskap og utvalg.
Men, så snart valgene er gjort unna, er det ikke nødvendigvis mer samarbeid mellom partiene. SV har f.eks. gjort det helt klart at dersom man skulle komme til å samarbeide under valgene med partier som står ideologisk langt unna, kommer det ikke på tale med noen form for politisk samarbeidsavtale.