RÅD OG UTVALG I 
KARLSØY KOMMUNE:

(1999 - 2003)

Klikk på et navn, så få du kanskje vite mer om personen. Beklager en del dårlige bilder.

Møteplan og sakspapirer til kommunestyre og formannskap.

KOMMUNESTYRET:
Bent Gabrielsen, Vannvåg  (AP)
Bård M. Eilertsen, Hansnes (AP)
Roar Kristoffersen, Vannvåg  (AP)
Bjørnar Løvold, Vannareid  (AP)
Tove Rydningen, Vannareid (AP)
Kim Gabrielsen, Vannvåg  (AP)
Per Erik Bogen, Vannvåg  ( ? )
Frank Harry Pettersen, Vannvåg  ( ? )
Gunn Anita Kirkefjord, Hansnes (H)
Thor Egil Tøllefsen, Kristoffervalen (SP)
Halvard Petter Karlsen, Vannareid (SP)
Gudmund M. Mikkelsen, Vannareid (SP)
Anne Karin Giæver, Gamnes (SP)
Svein Harald Tårnes, Vannareid (SP)
Anita Ytterland, Vannareid (SP)
Magne Leo Johansen, Skogsfjord (SP)
Bjørnar Erik B. Bull, Grunnfjord (SP)
Svein-Egil Haugen, Karlsøy (SV)
Marit Sørensen, Hessfjord (SV)
Per Åsmund Pettersen, Vannvåg  (FRP)
Mari-Ann Myrvang, Hansnes (FRP)
Tom-Einar Kristoffersen, Vannvåg (FRP)
Asle Cebakk, Rebbenes (FRRR)
Hanny Ditlefsen, Stakkvik (FRRR)
Alf Mikkelsen, Vannareid (VVUP)
FORMANNSKAPET:
Hanny Ditlefsen, Stakkvik (FRRR), Ordfører
Bård M. Eilertsen, Hansnes (AP), Varaordfører
Tove Rydningen, Vannareid (AP)
Svein-Egil Haugen, Karlsøy (SV)
Thor Egil Tøllefsen, Kristoffervalen (SP)
Anne Karin Giæver, Gamnes (SP)
Per Åsmund Pettersen, Vannvåg  (FRP)

Kommunestyre 
Administrasjonsutvalg 
Arbeidsmiljøutvalg 
Valgstyre

Totalansvar for økonomi og drift 
Skatt og kommunale avgifter 
Lønn og personal 
Regnskap bokholderi
 

NÆRINGSUTVALGET:
Thor Egil Tøllefsen, Kristoffervalen (SP), leder
Mari-Ann Myrvang, Hansnes (FRP), nestleder
Berit Hansen, Vannareid 
Kay Morten Bull, Grunnfjord (SP)
Bård M. Eilertsen, Hansnes (AP)
Bjørnar Hansen, Hansnes (H)
Hanny Ditlefsen, Stakkvik (FRRR)
Avd. for næring, miljø og landbruk
Næringssaker 
Landbruk 
Strategisk næringsplan 
Kystsoneplan 
Veiledning 
Søknader til SND m.v. 
Opplysningstjeneste
(Miljøsaker: Politisk utvalg: Plan- og miljø)
KULTUR- OG OPPLÆRINGSUTVALGET:
Kim Gabrielsen, Vannvåg  (AP), leder
Gunn Anita Kirkefjord, Hansnes (H) nestleder 
Herbjørn Nilsen, Hansnes (FRRR)
Laila B Johansen, Hansnes (AP)
Magne Solheim, Vannareid (VVUP)
Harrieth Nornberg 
Anita Ytterland, Vannareid (SP)
Kultur og opplæring: 
Grunnskoler, skolefritidsordning 
Kompetansegivende voksenopplæring 
Bamehager 

Idrettsanlegg, grendehus/ungdomshus 
bibliotek, kulturpris, kulturvern, museer 
Friluftssaker 
Barne- og ungdomsarbeid 
Tilskudd til kulturaktiviteter 
Svømmehallene - offentlig bading 
Konsesjoner - Lov om film og videogram

PLAN- OG MILJØUTVALGET:

Trond Svendsen, Hansnes (SV) leder
Laila Locertsen, Vannareid (AP) nestleder
Mona Sørensen, Stakkvik (FRRR)
Inge Robertsen, Hansnes (H)
Halvard Petter Karlsen, Vannareid (SP)
Mari-Ann Myrvang, Hansnes (FRP)
Magne Leo Johansen, Skogsfjord (SP)

Teknisk etat:
Vann, kloakk, renovasjon 
Brann- feievesen 
Bygningskontroll 
Veier, kaier, havner 
Oppmåling, kartverk 
Tomteopparbeidelse, regulering 
Fradeling, arealplanlegging 
Forurensningsmyndighet 
Utslippssaker, miljøvernsaker
HELSE- OG SOSIALUTVALGET: 

Bård M. Eilertsen, Hansnes (AP) - leder
Anne Mary Cebakk, Rebbenes (FRRR) - nestleder
Marit Sørensen, Hessfjord (SV)
Berit Hansen
Tom Eliassen, Burøysund (VVUP)

Sosialetaten:
Økonomisk hjelp, råd og veiledning 
ELDREOMSORG: 
Bo- og servicesenter, eldreboliger, hjemmehjelp, 
avlastning, omsorgslønn, forpleiningsgodtgjørelse
FUNKSJONSHEMMEDE: 
Avlastning, støttekontakt, botilbud 
BARNEVERN: 
Støttekontakt, avlastingsfamilier, fosterhjem, tilsynsfører. EDRUSKAPSVERN: 
Samarbeid med institusjoner, ettervern. 

Helseetaten:
VANLIG LEGETJENESTE:
Øyeblikkelig hjelp, vanlige konsultasjoner 
ved legekontorene på Hansnes, Vannareid, 
Vannvåg og Rebbenes.
ELDREOMSORG:
Karlsøy sykehjem, hjemmesykepleie
HELSERÅDSTJENESTE:
Næringsmiddelkontroll, drikkevannskontroll m.v
FYSIOTERAPI:
Kontorer på Hansnes og i Vannvåg HELSESØSTERTJENESTE

KLAGENEMD

Linda Myrset, Vannvåg  (AP) - leder
Helge Klemetsen, Stakkvik (AP) - nestleder
Eva Hansen, Hansnes (FRRR)
Gunn-Berit Robertsen, Kristoffervalen (SP)
Einar Ludvigsen, Hansnes (FRP)

ADMINISTRASJONSUTVALGET

Roar Kristoffersen, Vannvåg  (AP) - leder
Bjørnar Løvold, Vannareid  (AP) - nestleder
Marilyn Putney, Hansnes (SV)
Anne Karin Giæver, Gamnes (SP)
Tor Ivan Isaksen

LIKESTILLINGSUTVALG

Liv Marit Edvartsen, Hansnes (SV) - leder
Bent Gabrielsen, Vannvåg  (AP) - nestleder