Radio Karls°y
Radio Karlsøy.
Nyheter fra Karlsøy.
Oppdateres (nesten) hver onsdag.
IRC #KarlsoyRadio Karlsøys sendinger:
Mandag kl. 21
Onsdag kl. 17 (Reprise kl. 21)
Fredag kl. 21
Telefon: 77 74 74 66 & 77 74 96 22
E-post: radio@online.no
Radio Karlsøys web-sider
NRK Troms | Nordlys | Værmelding | 5døgnsvarsel | Riksnyheter | Flo og fjære | Vegmeldinger for Troms
 
Råd og utvalg i kommunen | Ledige stillinger i Karlsøy | Jordbruket i Karlsøy | Kommunetall fra SSB


 
19. desember 2001
Kommunebudsjettet vedtatt
Kommunestyret fikk onsdag og torsdag i forrige uke vedtatt budsjett og økonomiplan for 2002-2005.  Det var særlig skolestrukturen som det var knyttet mest spenning til. Fra Vannareid skole var det nesten 30 elever som reiste til Hansnes og overvar k-styremøtet på onsdagen . De hadde laget paroler som viste at de var helt uenige i det å røre ved skolestrukturen og både Vannareid skole og Karlsøy skole ble berget denne gangen. Kulturskolen ble også videreført som idag . Selve budsjettdebatten gikk over to dager og  det var ikke enkelt for politikerene  å foreta de nødvendige nedskjæringene som måtte til og de forutsatte at vi ville få økt regionaltilskudd og signaliserte bruk av disse blant annet for å berge skolen på Karlsøya .

Ingen penger til planlegging av Langsundforbindelsen
Det ble også en ganske amper debatt når det gjaldt planleggingen av Langsundforbindelsen hvor kommunen hadde signalisert at var villige til å dekke endel av  planleggingsutgiftene ,men dette ble ikke aktuelt da de allerede hadde vedtatt å ikke selge aksjene sine i Tromsbuss og TFDS . Det var dette salget som skulle delfinansiere planarbeidet . Fiskeribedriftene på Vannøya hadde dessuten sent brev til kommunen hvor de krevde at tunnell til Vannøya måtte  komme så snart som mulig . Derfor var det nok noen som var redd for at vi nok ville miste langsundforbindelsens prioritet om vi nå begynte å snakke om Vannøytunell. Det ble gjordt et vedtak som  støttet Langsundforb og også sa at planlegging av fortsettelsen med en tunell til Vannøya må planlegges i samme planarbeide.

Kommunalt boligkjøp til kontrollutvalget
Kommunestyret vedtok å sende saken om kjøp og oppgradering av en bolig på Hansnes til behandling i kontrollutvalget . Det var en bolig som ble kjøpt i 2000 for 755.000 og nå er opprustet og omgjordt til to leiligheter og dette har kostet vel en mill heter det i saksdok til k-styret . Det ble etterlyst hvilke vedtak som lå til grunn for de disposisjoner som er gjordt i denne forbindelsen og det er  bla.annnet dette k-styret ønsker kontollutvalget skal se nærmere på..

Nei til blåskjelloppdrett?
Ole og Berit Olaisens drøm om å starte med blåskjelloppdrett kan bli knust. Sparebanken Nord-Norge vil ikke innvilge dem et lån på 80.000 kroner.
For ett år siden startet Ole og Berit Olaisen firmaet Dåfjord Skalldyr AS. De tok opp lån og kjøpte seg en båt som de totalrenoverte. Meningen var at de skulle bruke båten til fangst av reker, kråkeboller, blåskjell og andre typer skjell. 
Ekteparet kjøpte inn alt av utstyr som behøves for å starte med blåskjelloppdrett. Planen vår var å starte opp til våren. Vi er kommet veldig langt i prosjektet, forteller ekteparet til bladet Nordlys 
De henvendte seg til Sparebankens filial på Hansnes, men fikk blankt nei. I svarbrevet skisserer banken opp tre muligheter for ekteparet; enten avvikle bedriften, sørge for hurtig inntjening eller å skaffe en partner som er villig til å investere i båten. Ekteparet ga seg ikke, og gikk videre til hovedbanken i Tromsø. Sist mandag kom svaret; nei igjen. 
Ole og Berit Olaisen er fortvilet. Vi har satset hele livet vårt på dette. Vi solgte fritidsbåt og huset i byen, og flyttet til Hansnes for å være nærmere fiskefeltene. Vi har fått masse støtte fra Karlsøy kommune. Men nå står alt i fare for å bli lagt i grus på grunn av et lån på 80.000 kroner, sier de fortvilet. 
- Vil skape arbeidsplasser
Fra før har de et lån på 825.000 kroner. Dette ble brukt til å kjøpe den 50 fots store fiskebåten. 
Ekteparet ser at banken tidligere har strukket seg langt. De synes likevel det er vel urimelig å kreve inntjening etter ett års drift. 
- Vi har hele tiden belyst problemene vi har møtt. Først nå føler vi at ting begynner å komme på stell med rekefisket. Hvis vi bare hadde kommet i gang med blåskjelldyrkinga, så vil vi få et livsgrunnlag hele året. Dette vil også skape flere arbeidsplasser ute på Hansnes, sier Berit og Ole Olaisen. 
Ekteparet gir imidlertid ikke opp. 
- Vi kommer til å oppsøke andre banker. Vi ønsker dessuten å komme i kontakt med andre som vært i samme situasjon, ber ekteparet.

Vannakonsernet i krise
Vannakonsernet - en gang verdens største saltfiskprodusent kjemper for å komme seg opp av en dyp krise. Gigantiske tap på drift og investeringer i inn og utland, tapt kamp om råstoffet og tilspissing i markedet har fått kjempen i nord til å vakle. 
Omsetningen i konsernet ble halvert fra 1999 til 2000, og dermed måtte selskapet svelge et tap på 85,5 millioner kroner før skatt. Dette til tross for at selskapet kunne bokføre inntekter på 74 millioner kroner for salg av oppdrettsdivisjonen Dåfjord Laks til Hermann Pettersens sønn Roy Arne Pettersen. I tillegg hadde konsernet et negativt resultat før skatt i 1999 på 35 millioner kroner. 
Vannakonsernet har gjort seg avhengig av et betydelig volum for å sikre inntektene. Marginene er knappe, og har blitt betydelig knappet inn de siste årene ettersom råstoffprisen har økt uten at markedet har vært villig for å kompensere dette. Når omsetningen blir halvert fra en milliard til 500 millioner på et år er det naturlig nok dramatisk. 

Størst av alt er imidlertid tapet av råstoffet. Volumene som konsernet var avhengig av er borte, og en strukturendring i konsernet synes uunngåelig. 
I tillegg har Vanna-konsernet gjort betydelige investeringer i utlandet de siste år. Den største tapsbomben her er trolig datterselskapet Mar Alto i Portugal. Dette skulle være Vannakonsernets klippfisktørkeri, samt at man skulle ha lager av saltfisk og klippfisk for omgående levering til kundene. I følge Dagens Næringsliv har Vannakonsernet bare i år bokført et tap på 45 millioner kroner. 
Også i Alaska har Vannakonsernet gjennomført en mislykket investering. Aluetian Seafood som skulle bidra til å sikre Vannas betydelige leveranser av saltfisk har blitt nok en tapsbombe. I følge Dagens Næringsliv har selskapet blitt tilført 20 millioner kroner i ny kapital bare i år fra sin mor i Dåfjord i Troms melder badet NæringsRapport

Den nye styreformannen i Vanna AS Arne Norheim mener konsernet er på bedringens vei.
- Vi forventer i år overskudd i alle datterselskapene i Norge, men jeg tror likevel vi må belage oss på et underskudd for konsernet. Det er på grunn av tap på fordringer i utlandet, sier Arne Norheim. Ifjor gikk samtlige selskap foruten klippfisktørkeriet Vanna Mar AS med underskudd. 
- Vannakonsernet er såpass solid at det går ikke overende av dette. 
- Men dere hadde ikke tålt mange slike underskudd før det hadde blitt kritisk? 
- Nei, det kan du si. Men det går veldig bra nå, i alle fall i Norge. Selv om vi må regne med tap i Portugal i år, ser vi på denne investeringen som fremtidig interessant.
Investeringene som ble gjort i Alaska har ikke svart til forventningene. Derfor søker vi å komme oss ut av dette engasjementet. Det pågår nå forhandlinger, og det er i øyeblikket uvisst hvor mye vi taper her. 
- For hele konsernet knytter det seg nå betydelige forventninger til hvordan julesalget blir. Dette er den klart største sesongen for klippfisk, og får vi et betydelig kvantumssalg blir det positivt for konsernet, sier en optimistisk styreforrnann i Vanna AS, Arne Norheim. Med seg i det nye styret får han også professor Terje Vassdal i Norges fiskerihøgskole.
Klippfisktørkerne tjener!
 Klippfisktørking synes å være området der det er mulig å tjene penger innen nordnorsk fiskerinæring. Samtlige tre anlegg i nord som tørker saltfisk fram til klippfisk hadde positive driftsoverskudd i fjor.

Dåfjord lags vil bli best på miljø.
-Fra å ha et heller "frynsete" rykte, akter vi nå å bli det ledende selskapet når det gjelder miljø og matvaresikkerhet, og jeg mener vi er godt på vei, sier administrerende direktør Harald Hansen i Dåfjord Laks A/S. Han sier seg også godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i selskapet det siste året.


Juleværet!
Værspåmann Werner Kiil ser ut til å treffe blink etter at han i forrige uke spådde hvit jul i «Tromsø». 
Nå tar en av konkurrentene hans, Hermod Thomassen fra Vannareid, for seg nyttårsværet. Og det kan bli bra. 
 Ja, det ser ut som at vi kan få fint og klart vær på nyttårsaften, sier Thomassen.
Vannaværingen konsulterer blant annet en bok med 1700 værtegn når han spår i været. Men først og fremst tar han utgangspunkt i månefasene. 
Vi har fullmåne den 30. og da bruker man alltid å få skifte i været. Inntil da vil vi ha ustabilt vær, med både mildvær og kulde. Men rundt nyttårsaften og nyttårsdagen ser det ut til å bli bra, før det går tilbake til utgangspunktet, sier Thomassen. 
Han spådde godvær på nyttårsaften for to år siden også. Det slo til... 
Jeg gikk hjem i måneskinn og nesten ikke vind. Da var det fint vær, ja, sier Thomassen.

At hans kollega i værspådommer, Werner Kiil, spådde den julesnøen som vi ser ut til å få nå, tar Thommasen med fatning. 
Den har jeg også spådd - for lenge siden. Jeg tror også det blir snø til jul, men det blir ikke mye. Toppen 30 centimeter. Og får vi sørvestlig vind så forsvinner den helt, sier Thomassen til bladet Tromsø 


6. desember 2001

Skolen på Karlsøya blir privat.

Nordlys skriver i dag:
Foreldre starter privat skole
Fra neste høst blir barneskolen på Karlsøy sannsynligvis Montessoriskole. Dermed må også lærerne sette seg på skolebenken. Les mer.

5. desember 2001

Regionaltilskudd til kommunen?
Karlsøy kommune mottok gode nyheter i dag, tirsdag 04.12.01. Kommunalkomiteen i Stortinget har nettopp behandlet forslag til statsbudsjett 2002 for kommunesektoren. Komiteen har enstemmig anbefalt regjeringen om å vurdere å gi Karlsøy og Storfjord det samme regionaltilskudd som de øvrige kommunene i N-Troms og Finmark. Hvis regjeringen følger opp dette med påfølgende stortingsbehandling, så vil Karlsøy få omlag 4,7 millioner kroner mer i årlig regionaltilskudd.  Kommunalkomiteens innstilling blir behandlet i Stortinget 06.12.01.  Formannskapet har hatt ekstraordinært møte om budsjett -økonomiplan og ordfører Hanny Ditlefsen sier til oss at utsiktene til å komme i gruppe A for regionaltilskuddet helt klart vil bety mye for oss. Vi har ikke oversikt når dette skjer og hvor mye mer det utgjør i kroner, men kanskje det aller viktigste med dette er at det blir mere forutsigbart hva vi får i overføringer fra staten. Idag er vi avhengige av ekstraordinære skjønnsmidler , som forøvrig er vedtatt avviklet innen 2006 , og disse er ikke mulige å forutsi.
Når det gjelder neste års budsjett vedtok formannskapet at  kulturskolen skal bestå uten at kultursekretærstillingen legges ned. Det tidligere nedleggelses forslaget for Karlsøy skole ble opphevet og her gis formannskapet mandat til i mars å  se på hva som skal skje der i framtida . 

Kulturprisen til Rudolf Albertsen
Kulturprisen for 2001 ble igår tildelt Rudolf Albertsen  fra Vannvåg . Prisen som er på 10.000 kr står Karlsøy kommune og Sparebanken 1 Hansnes bak og kulturutvalget står for utvelgelsen og utdelinga.
Leder i kultur og oppvekst utvalget Linda Myrseth sier at Rudolf fikk prisen for alt det arbeidet han har lagt ned  for ski idretten på Vannøya . Han har jobbet i 36 år i skigruppa, 11 år som leder av sportsklubben og både jobbet med praktiske og administative ting for klubben og han har også bingoene og går med loddbøkene slik at det har vært mulig å holde liv i aktivitetene

Formannskapet i Kvæfjord legger ned sine verv
Formannskapet i Kvæfjord ber om å bli løst fra sine verv, melder NRK Troms.
De sju politikerne som utgjør formannskapet har ikke samvittighet til å kutte mer i tilbudet til de svakeste i kommunen. Tor Egil Lund fra Felleslista sier at han blir syk av å gjøre den jobben.
Lund sier at han har vært med på å gjøre kutt i kommunebudsjettet hele det siste ti-året. -Nå er grensen nådd. Vi lokalpolitikere utsettes for et press som er helsefarlig, sier Lund. Ordfører Asbjørn Olafsen er enig. -Det er ikke lenger politikk det vi driver med, men ren administrasjon. Kommunestyrets politiske rolle er utspilt, sier ordføreren. 

Lederen i Kommunenes Sentralforbund i Troms, Rita Roaldsen, ser ikke at Kvæfjord-politikerne løser noen problemer ved sin reaksjon. De skyver bare problemene foran seg. Det er heller ingen løsning å bli satt under administrasjon av Fylkesmannen, sier Roaldsen.
Tidligere ks-leder og ordfører  Thor Tøllefsen  sier til oss at han har stor forståelse for  kvæfjeringans handling . Han mener flere av politikerene i Troms burde snakke sammen og faktisk gå til aksjon for å bedre forholdene i kommunene.

8.klassen på Hansnes best i Troms
Hansnes skoles 8. klasse var beste skoleklasse fra Troms i tekstkonkurransen i årets landsomfattende leseaksjon.
8.klassen fra Hansnes får en bokpakke med 30 bøker i premie, samt besøk av en forfatter til våren. 
For øvrig viser en fersk undersøkelse at leseforståelsen blant norske 15-åringer ligger om lag på gjennomsnittet av OECD-landene, men er klart dårligere enn i vårt naboland Finland. Jentene er bedre til å lese enn guttene, som er flinkere i matematikk. 
Det er registrert større forskjeller i Norge enn i mange andre land mellom de beste og de svakeste, og norske elever mener lærerne i liten grad stiller krav til dem, ifølge en omfattende undersøkelse som er gjennomført i 32 OECD-land blant 270.000 elever. I Norge har 4.000 elever ved 180 skoler deltatt.


Nyhetene fra:
|Våren96||August96||September96||Oktober96||November96||Desember96|
|Januar97||Februar97||Mars97||April97||Mai/juni97||August/september97||Oktober97||November97||Desember97|
|Januar98||Februar98||Mars98||April98||Mai98||Juni98||August98||September98||Oktober98||November98||Desember98|
|Januar99||Februar99||Mars99||April99||Mai99||Juni99||Juli99||August99||September99||Oktober99||November99||Desember99|
|Januar00||Februar00||Mars00||April00||Mai00||JuniJuliAugust2000||September00||Oktober00||November00||Desember00|
|Januar01||Februar01||Mars01||April01||Mai01|Juni01|August01||September01||Oktober01||November01|

Til Karls°ysideneTilbake til Karlsøys heimeside.

sveinegil@karlsoy.com