Usikre advokater.


18.05.02
Saken om den inndradde ølbevilgningen til Prima Mat / ICA Spar Mat drar i langdrag. Det er nå 4 uker siden uttalelsen fra professor dr. jur. Jan Fridthjof Bernt ved Juridisk fakultet i Bergen, der han skriver at vedtaket om å inndra salgsbevillingen var ulovlig og ugyldig, ble oversendt kommunens advokater.

Formannskapet fikk saken som referatsak på torsdag men siden advokatene ennå ikke har klart å konkludere og kommet med råd til kommunen om hvordan man skal forholde seg i denne saken, ble det ikke gjort noe slags vedtak. Dette er åpenbart ingen enkel sak.
Til syvende og sist er det vel kommunestyret som må ta ansvaret og forholde seg til påstanden om at vedtaket er ulovlig. Første kommunestyremøte er den 20. juni.