Telenor leverer ikke!

25.03.02 Formannskapet kritiserte i en uttalelse den 6.mars Telenor for å ikke ville/kunne levere bredbånd til kommunen vår. I Nordlys imøtegikk Telenors informasjonssjef Knut Sollid kritikken.

Nå viser det seg at Konserndirektør Berit Svendsen i Telenor innrømmer at Telenor ikke kan levere bredbånd slik myndighetene har lovt oss.  "Rundt halvparten av kommunene har under 4500 innbyggerne. Etterspørselen etter bredbåndstjenester i mange av disse kommunene er så lav at det ikke er økonomisk forsvarlig for oss å bygge ut ytterligere", sier Svendsen - ifølge Aftenposten.
(Bestill ADSL-linje her, slik at presset på Telenor blir større)
Og det er ikke bare formannskapet i Karlsøy som er sterkt kritisk til Telenor. "Utbyggingen av bredbånd i kommunene går i sneglefart", uttaler Kommunenes Sentralforbund og etterlyser statlig initiativ og penger.